DAK.GG for Warzone opened! Visit WZ.DAK.GG to view your CoD: Warzone stats!
# Nick Level Games Total Kills Total Damage Total Headshots
1 AVATAR ALP-Fixzao 1869 1,148 40,596 13,465,273 75,776
2 AVATAR BooMSh4Kalak4 1770 74,365 17,950,091 70,617
3 AVATAR STR1KERZAO 1980 285 53,084 13,566,793 66,267
4 AVATAR EdisonARM 1450 63,788 14,123,682 66,031
5 AVATAR 1baiano 1693 5,662 12,823,865 63,589
6 AVATAR D0RYUU 1908 3,693 59,381 11,779,408 60,715
7 AVATAR lDeny 1609 50,649 12,580,234 57,709
8 AVATAR TSM_ImperialHa1 1291 50,305 11,562,862 57,350
9 AVATAR SST_hikaruFrench 1581 32,241 9,539,261 55,417
10 AVATAR TSM_Alux 1446 4,271 51,664 6,113,059 53,425
11 AVATAR TacosDeArepaTTV 1502 49,381 11,261,968 53,347
12 AVATAR FNL-YuBuJu 1591 7,485 1,739,744 51,493
13 AVATAR CrizHicks 1861 183 50,190 67,490 51,415
14 AVATAR WH_Dedsecq 1171 44,365 273,323 51,062
15 AVATAR AnanyaZ 1428 1,430 47,005 10,534,608 50,410
16 AVATAR ifz-Murph1 1306 41,396 10,656,873 49,883
17 AVATAR Amitlah 1212 43,826 1,033,432 49,512
18 AVATAR smysmysmysmythj 1781 144 46,216 10,010,032 48,822
19 AVATAR RCO_1Girth 1547 42,026 48,776
20 AVATAR TRACKINGMASTER69 1011 38,765 8,303,632 48,230
21 AVATAR TTvACEKTM7 896 193 32,629 8,005,221 47,514
22 AVATAR Niveus_Hyacinth 960 45,754 4,754,652 47,019
23 AVATAR CaptainKushBBZ 1375 40,879 9,578,686 45,937
24 AVATAR DIEGOSAURS69 1937 2,420 72,150 6,681,088 45,476
25 AVATAR 227TuesS 1087 38,912 9,524,926 45,370
26 AVATAR twitch-M1zery_dx 1022 48,748 11,006,510 44,268
27 AVATAR TC_duvan 1125 7,003 42,670 44,246
28 AVATAR KOR_Soulworker 1877 295 58,958 44,030
29 AVATAR Wolfien94 1221 38,725 9,699,180 43,790
30 AVATAR NPC-Lemonista 1016 37,681 8,407,418 43,654
31 AVATAR LG_ShivFPS 2615 98,086 23,841,690 43,625
32 AVATAR mtftce 334 1,073 9,440 1,994,656 43,340
33 AVATAR w1ngmankr 1281 45,869 9,445,294 42,941
34 AVATAR DF_3Mz 1263 938 657,790 42,929
35 AVATAR wthighness444 963 28,090 7,125,928 42,845
36 AVATAR iG_YusCcC 1101 46 36,903 5,732,088 42,369
37 AVATAR G2_Kirito 982 37,614 8,570,695 42,146
38 AVATAR GDb-Shuraudino77 1203 177 37,300 41,965
39 AVATAR NEEDaTEAM-xedoth 660 3,536 28,081 4,522,056 41,936
40 AVATAR MjuseTTVPredBTW 466 33,323 41,769
41 AVATAR FR33KODAKBLACK 1390 37,146 8,756,147 41,726
42 AVATAR FEUTTV_FIVER5gg 3014 92 101,620 6,917,546 41,628
43 AVATAR sYnceDez 1347 12 47,799 11,054,583 41,614
44 AVATAR Liiquiddd 1265 24,718 2,014,213 41,550
45 AVATAR mrchadb 1111 35,069 9,148,165 41,522
46 AVATAR 1hp_Crippz 1192 33,555 6,866,661 40,831
47 AVATAR ibNiftyTV 1175 29,818 7,865,783 40,776
48 AVATAR IAMUsainBoIt 119 8,028 1,375,048 40,775
49 AVATAR Z3_Vitone 923 45,612 40,625
50 AVATAR Vandlqkeee 955 39,109 9,882,178 39,909
51 AVATAR NPC_Maktuh_TV 1560 490 35,547 673,220 39,898
52 AVATAR Twitch_YedPedTH 1714 5,330 41,583 5,148,718 39,885
53 AVATAR fz1qun-865582534 180 9,258 1,615,245 39,864
54 AVATAR Twitch_pakaaaa 787 31,215 7,742,252 39,569
55 AVATAR TriumphMaydeelol 1088 107 30,943 8,023,456 39,475
56 AVATAR ChoSikDongMool 1619 29,646 9,227,184 39,458
57 AVATAR BeaScifi 1103 29 8,828,236 38,415
58 AVATAR XiaoBawang-nb 240 239 38,388
59 AVATAR RecluseRR 1301 36,232 9,119,892 38,275
60 AVATAR HE_ahn2e 1545 516 55,381 12,107,601 37,972
61 AVATAR ItsmeDabi 1236 36,486 8,208,264 37,934
62 AVATAR HS_Arsen 925 37,427 9,268,900 37,920
63 AVATAR SASS_Re1ce 809 39,227 1,956,800 37,841
64 AVATAR A1_18alen 948 32,964 7,574,570 37,654
65 AVATAR FROSTYBEEEE 868 20,825 4,989,635 37,472
66 AVATAR Twitch_Maurosan 876 2,074 37,453
67 AVATAR X_Anytime 1594 4,584 73,946 12,921,265 37,315
68 AVATAR MissClic_TV 1442 10,355 42,199 147,181 37,070
69 AVATAR Hidrotyzed 1088 234 8,502,419 37,065
70 AVATAR 1Back_fps 1456 8,039 647,585 36,956
71 AVATAR Twitch_Dec4land 1422 4,607 8,435,597 36,834
72 AVATAR NabPower 1297 33,539 7,828,341 36,428
73 AVATAR Twitch_GosuKou 1315 441 6,919,328 36,115
74 AVATAR Defectio-iwnl- 1261 33,008 8,676,196 36,078
75 AVATAR BudaAIM 1259 385 38,318 15,397 36,049
76 AVATAR CEMPAL-47K 1181 33,161 7,747,219 35,964
77 AVATAR RVG_DemonSams 1311 14,823 35,683
78 AVATAR 91Tv_BigCousin 1641 33,032 7,293,555 35,517
79 AVATAR smagic-from-nX 1165 24,618 35,056
80 AVATAR OMB_PONNZ 934 33,676 8,291,250 35,016
81 AVATAR 1R4Fe 1178 37,087 8,677,462 34,814
82 AVATAR BrainBooster22TV 1192 6,769 29,675 6,187,930 34,725
83 AVATAR Oitaaaaaa- 1154 32,532 8,075,138 34,692
84 AVATAR CREATUSEST 1605 1,197 313,247 34,580
85 AVATAR NRG_Frexs 932 29,602 7,691,151 34,525
86 AVATAR Twitch_MavvyBuny 903 50 7,860,337 34,493
87 AVATAR JUP_SudetakiN 1509 37,086 3,772,026 34,347
88 AVATAR bgt11111 945 26,719 6,553,189 34,331
89 AVATAR InginOciCatFPS 921 165 32,277 7,206,762 34,292
90 AVATAR MST_Dongjin 960 33,459 1,495,401 34,143
91 AVATAR CR_kawase 1464 261 11,674 1,565,123 34,126
92 AVATAR 227CcFps 846 1,006 106 7,089,746 33,730
93 AVATAR RA_FizzCry 1081 26,197 6,441,601 33,709
94 AVATAR RTN_divinity 914 28,320 6,531,790 33,673
95 AVATAR juhaniGG 1157 33,059 8,817,674 33,623
96 AVATAR BRT-artiNN1 1278 4,540 50,486 4,408,929 33,513
97 AVATAR iamvsnz 1133 31,939 4,869,700 33,237
98 AVATAR DisappearJackTTV 935 31,481 7,160,481 33,039
99 AVATAR Twitch_R0CH1TV 1207 1,175 37,732 8,638,126 33,006
100 AVATAR COL_Monsoon 932 30,783 6,273,728 32,956