# Nick Level Games Total Kills Total Damage Total Headshots
1 AVATAR ShivFPS 1667 58,703 12,833,665 42,735
2 AVATAR AverageAden 1706 57,928 12,655,591
3 AVATAR ExG_HoJJi 706 351 4,669 11,729,295
4 AVATAR Twitch_Apryze 1527 50,607 10,328,833 1,101
5 AVATAR LipeTheGod 1397 41,867 8,921,425 34,204
6 AVATAR SOFTNAJAA 728 18,316 8,513,252 10,876
7 AVATAR Twitch_Feu_Fps 1569 92 34,774 8,280,819 35,327
8 AVATAR VicPls_Twitch 1296 42,701 8,270,566 215
9 AVATAR QieTV_BaoNu 1244 39,881 8,115,200 1,795
10 AVATAR trillaGus_twitch 1147 170 34,205 7,828,162 24,988
11 AVATAR TTV_Blushy 1318 36,308 7,777,397 32,365
12 AVATAR ZedtrickTV 1443 28,159 7,678,207
13 AVATAR TSM_Albralelie 1048 4,948 40,503 7,673,898 15,402
14 AVATAR TTV_YoloModeTV 1346 38,014 7,535,504
15 AVATAR EXL-Zer0 965 35,321 7,334,295
16 AVATAR Fix_exe 1348 1,148 30,877 7,299,185 43,597
17 AVATAR SEN_Kirito 955 32,705 7,274,318 35,569
18 AVATAR ProdigyLingersTV 1128 37,198 7,205,114 68
19 AVATAR JST_Taesik 1502 543 31,160 7,078,220
20 AVATAR brian1wnl 977 31,559 6,916,858 25,035
21 AVATAR OH_MY_GOD_KIMCHI 555 58 6,759,453 8,260
22 AVATAR DouyuTV1469290 939 381 32,184 6,639,549 14,552
23 AVATAR INFECTdotBAT 1087 94 6,529,198 7,108
24 AVATAR Twitch_MVP_Ras 1128 111 33,075 6,468,890 20,009
25 AVATAR 1baianoS 1117 26,240 6,440,068 33,466
26 AVATAR C9Raizy 1302 7,199 6,361,918 38,705
27 AVATAR Mann3ys 854 26,538 6,283,622 4,087
28 AVATAR Ultimate_Yaua 1138 29,523 6,232,252 23,284
29 AVATAR ghh0ul 916 28,576 6,158,860 73
30 AVATAR X_Anytime 1004 639 30,388 6,144,880 13,519
31 AVATAR Twitch_shomaru7 1076 28,236 6,135,796
32 AVATAR hikaruFrench 1004 22,348 6,123,845 22,673
33 AVATAR BiLiBLi-464631 1245 26,225 6,034,332 34,445
34 AVATAR TWITCH_JamsBTW 888 32 26,633 5,953,970 5,250
35 AVATAR Uday2K 942 4 29,520 5,946,854 26,952
36 AVATAR NRG_aceu 932 31,845 5,917,760
37 AVATAR sYnceDez 998 564 27,228 5,902,907 23,202
38 AVATAR strikerzao_TTV 1374 451 25,393 5,885,024 11,882
39 AVATAR EuiJin_o 440 5,690 5,824,236 4,563
40 AVATAR Thug_PPIYAK 588 100 12,232 5,790,056 4,061
41 AVATAR DouYu-7222907byf 1059 25,974 5,764,718
42 AVATAR KOR_appa 1529 22,053 5,761,495
43 AVATAR Twitch-Aveeh 800 25,349 5,747,601 19,382
44 AVATAR Kaniday 957 25,886 5,703,648 2,000
45 AVATAR LZR_SMYTHJ 1466 27,576 5,679,174 27,866
46 AVATAR SER3GON 1080 23,434 5,670,494 19,193
47 AVATAR vQ_DoryuuZ 1279 3,693 30,192 5,623,619 18,369
48 AVATAR ImMadnessCLG 877 24 25,562 5,570,564
49 AVATAR Huya17797964 834 4,796 27,035 5,565,045 24,753
50 AVATAR maya5450 578 12,983 5,511,855
51 AVATAR llluosiionP 948 112 25,958 5,508,359
52 AVATAR BUKAJASAJOKIAPEX 1065 1,243 26,282 5,498,495
53 AVATAR Eikse 1266 25,793 5,470,833 9,142
54 AVATAR fatalflawMXR 943 5,841 22,973 5,458,680 50
55 AVATAR Draynilla 972 24,868 5,433,510 98
56 AVATAR KOTELOCKLILBTCH 918 4,768 22,924 5,426,984 3,413
57 AVATAR oRyzAe_JP 1043 21,960 5,425,388
58 AVATAR TSM_DIEGOSAURS 1277 1,570 49,461 5,391,955 7,251
59 AVATAR XVM_Party4G 1095 26,102 5,389,470 21,951
60 AVATAR Douyu-4087173 1087 24,444 5,359,047
61 AVATAR RCO_SneakyMonkey 1132 1,760 22,198 5,356,260
62 AVATAR vall3r_tv 903 22,770 5,348,419 5,563
63 AVATAR DMG_JNR 995 23,094 5,320,293 26,638
64 AVATAR TwitchTV_Madzzy 1052 1,016 25,744 5,286,475 2,865
65 AVATAR TigrehTV 878 4,707 23,821 5,276,048
66 AVATAR TicTaks_x 966 22,864 5,230,608 82
67 AVATAR R0M0CKA 896 22,922 5,230,039 19,646
68 AVATAR Iyr1c 976 27,838 5,198,566
69 AVATAR North_MaTaFe 909 24,343 5,193,086 17,363
70 AVATAR XKQKade 879 6 23,769 5,164,392
71 AVATAR stedzera 807 1,600 24,336 5,160,826
72 AVATAR DouYu_5055000_A 961 21,488 5,156,019 21,374
73 AVATAR twitch_maydeelol 768 107 21,099 5,147,759 25,392
74 AVATAR DespeTTV 674 7 26,307 5,110,863 2,251
75 AVATAR SORT_Siebakk 811 427 24,447 5,086,197 23,052
76 AVATAR ItsmeDabi 892 23,145 5,070,127 22,804
77 AVATAR RCO_Nand2o3 833 3,943 23,764 5,048,628 668
78 AVATAR TannerTheLegend 1087 1,727 24,107 5,034,298
79 AVATAR q1n9_47styleFPS 797 4,522 23,348 5,030,355
80 AVATAR Guieeeh 918 21,075 4,967,320 362
81 AVATAR RecluseRR 803 20,473 4,956,594 1,128
82 AVATAR q1n9_SaKu1a 896 21,770 4,948,248 24,454
83 AVATAR TacTechTV 1058 8,049 20,085 4,934,111
84 AVATAR DrDigletio 813 20,681 4,918,793
85 AVATAR HadiVurGazaGetir 1091 18,210 4,894,357
86 AVATAR TV-Truesnov_v 840 21 20,621 4,878,837 64
87 AVATAR error404-R0CH1TV 1164 78 24,867 4,838,640 20,810
88 AVATAR 25_AFO 837 21,599 4,814,998 18,405
89 AVATAR ISG_GatoK4 901 24,396 4,795,853 27,959
90 AVATAR LovelyBugatti 784 21,189 4,791,136 594
91 AVATAR TWITCH_Yuraah 775 2,465 25,271 4,784,252 22,534
92 AVATAR YOKOHAMASHR0UD 905 19,608 4,781,725 16,572
93 AVATAR SOLOpcg 778 20,166 4,770,883
94 AVATAR Valkonz 1007 19,722 4,770,795 9,810
95 AVATAR TacosDeArepa 1026 22,819 4,755,775 20,823
96 AVATAR EDWARD-SION 451 724 4,747,910 7,544
97 AVATAR ConnorrhoeaTTV 729 19,427 4,736,181 47
98 AVATAR Arwender 792 60 21,983 4,715,578
99 AVATAR GTS_D4ntalion 857 19,766 4,686,397 9,113
100 AVATAR Tehnsai 856 95 315 4,675,866